• Eden Europe s.r.o. Náměstí Práce 483/1 679 04 Adamov Czech Republic
 • en
 • cs
 • fr
 • de
 • pl

Udržitelnost

Není žádná náhradní Planeta. Proto je pro nás v Eden Europe zcela zásadní udržitelnost a společenská odpovědnost, kterým podřizujeme všechny naše činnosti. Při výrobě využíváme kvalitní materiály a technologie snižující ekologickou stopu. Každý den se snažíme udělat vše pro to, abychom naši Zemi co nejméně zatěžovali. 

Nepřestáváme hledat nové cesty, jak snížit energetickou náročnost výroby.

Teplo z naší lakovací linky využíváme například i pro ohřívání vody v areálu. Využíváme systémy pro minimalizaci pachové stopy z lakovny i rekuperaci tepla.

Dodržujeme ty nejpřísnější protizápachové a protihlukové limity.

I malé krůčky znamenají pohyb vpřed

 • Splňujeme ty nejpřísnější emisní limity a držíme se pod desetinou povolených limitů daných zákonem.
 • V našem vozovém parku najdete především ekologické elektrické vozíky.
 • Třídíme odpad ze všech úseků výroby a ekologicky ho likvidujeme.
 • Pro balení produktů využíváme například speciální stretch fólie, které se vyznačují vyšší pevností, menší celkovou odpadovostí u zákazníka a nižší spotřebou CO2 už při samotné výrobě.
 • Zastáváme přístup „paperless a zero plastic waste“. Snažíme se vyhýbat zbytečnému tisku dokumentů a pokud to jde, držíme je v elektronické podobě. A když už tisknout musíme, používáme speciální recyklované papíry, při jejichž výrobě byl kladen důraz na eliminaci spotřeby CO2.
 • Podporujeme redukci plastů uvnitř společnosti. Abychom zamezili zbytečnému využívání PET lahví, nainstalovali jsme systém s kvalitní pitnou filtrovanou vodou.
 • Na ekologickou stopu myslíme také v dopravě. Proto naše výrobky putují k evropským zákazníkům přímo. Vyhneme se tak zbytečné produkci emisí a dalších škodlivin vznikající dopravou ze vzdálených lokalit.
Odpad třídíme na všech úsecích výroby
Zbytkovou ocel důkladně recyklujeme

Jako společnost i nadále investujeme do inovativních ekologických řešení pro lepší budoucnost. Chceme totiž, aby tu mohly spokojeně žít i naše děti. Přečtěte si o nás více nebo se podívejte, co děláme pro Adamov, ve kterém působíme.