• Eden Europe s.r.o. Náměstí Práce 483/1 679 04 Adamov Czech Republic
  • en
  • cs
  • fr
  • de
  • pl

EDEN pro Adamov

Myslíme na odkaz, který zanecháme dětem. Proto rádi investujeme do zvelebení, rozvoje centra města, a především do jeho nejmladších obyvatel, kteří představují budoucnost. Chceme být rovnocenným sousedem obyvatel Adamova. Na pravidelných diskuzích s vedením města a občany získáváme podklady pro budoucí rozvoj města a tuto vizi se neustále snažíme realizovat.

Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme. Jako první ve střední Evropě jsme proto investovali do nejmodernějších technologií, které eliminují pachové stopy z lakovací linky. Společně se zájemci z vedení města a občanů jsme dělali pravidelné pochůzky, na kterých jsme nezjistili žádné negativní dopady pachových stop z linky.

Podílíme se na zezelenání města.

Přispěli jsme při výstavbě biokoridoru v centru Adamova, odpočinkových zón v parku a společně s městem jsme vysázeli stromky podél areálu. Při likvidaci staré výrobní haly jsme pozměnili plán demolice, když se v areálu objevily hnízdící jiřičky. Tito užiteční ptáčci pomáhají od bodavého hmyzu a tak jsme jim chtěli umožnit, aby nerušeně vyvedly mláďata z hnízda.

Vyzdobili jsme nudnou skladovací halu billboardy z obrázků místních dětí. Chtěli jsme zpříjemnit lidem cestu do práce, na nákup nebo odpočinek v parku. Obrázky pocházejí ze Salonku dětských adamovských výtvarníků. Tuto akci máme velmi rádi a jsme jedním z hlavních partnerů. Vybrat jen čtyři z množství krásných kreseb, které se na vernisáži objeví, není vůbec jednoduché.

Investovali jsme také do Omalovánek První pomoci, které vydává Červený kříž.

V minulosti jsme uspořádali den otevřených dveří, během kterého si bývalí zaměstnanci Adastu mohli prohlédnout novou podobu prostor, kde celý život pracovali.

Pro rok 2017 jsme vydali kalendář, který srovnává historické a nové fotografie Adamova, a zdarma jsme jej rozdali všem domácnostem.